Zdrowie chorego najwyższym prawem

(łac.) Salus aegroti suprema lex

Hipokrates

Akupunktura

Decydującą rolę w mechanizmie działania leczniczego akupunktury spełnia układ nerwowy somatyczny i wegetatywny. Na tej drodze odbywa się przewodzenie impulsu wywołanego nakłuciem do ośrodkowego układu nerwowego, a stamtąd drogami odśrodkowymi do narządu na który pragniemu zadziałać i wpłynąć leczniczo. Nakłuwając punkty akupunkturowe pobudzamy zakończenia nerwowe, które stanowią końcową część wypustki nerwowej, tzw. dendrytu wchodzącego w skład komórki nerwowej czyli neuronu będącego podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową układu nerwowego. Podrażnienie zakończenia nerwowego, tzw dendrytu wchodzącego w skład komórki nerwowej, do ciała komórki nerwowej, a stamtąd przez neuryt do najbliższej synapsy, czyli styku między komórkami nerwowymi (neuronami). Neuron czyli komórka nerwowa składa się z ciała komórki (perikarionu) i wypustek, a mainowicie wydłużonego aksonu, czyli neurytu tzw. włókna osiowego oraz rozgałęzionych, zazwyczaj krótszych dendrytów. Co się tyczy organizacji elektronicznej neuronu to należy podkreślić, że cytoplazma komórki nerwowej w stanie spoczynku fizjologicznego jest bogata w potas, a uboga w sód, natomiast płyn zewnątrzkomórkowy, w którym kąpie się neuron, jest bogaty w sód, a ubogi w potas. Powierzchnia wewnętrzna komórki nerwowej w stanie fizjologicznego spoczynku ma ładunek ujemny, a powierzchnia zewnętrzna ładunek dodatni. Przy takim rozmieszczeniu ładunków elektrycznych komórka nerwowa jest spolaryzowana. Między tymi dwoma ładunkami istnieje różnica potencjału, jest to tak zwany potencjał błony (membrany). Impuls wywołany nakłuciem powoduje przenikanie jonów sodu przez błonę komórkową do wewnątrz i wędrówkę jonów potasu na zewnątrz. W konsekwencji potencjał błony komórki nerwowej spada do zera i dochodzi do jej całkowitej depolaryzacji. Powierzchnia wewnętrzna błony staje się dodatnia, a zewnętrzna ujemna. Potecjał wraca do wartości prawidłowej, a błona znowu ulega polaryzacji. Potencjał czynnościowy wywołany nakłuciem przenosi się wzdłuż neurytu (axonu) i powstaje prąd biegnący dośrodkowo. Wędrówce impulsu nerwowego towarzyszy zjawisko zwiększonej przepuszczalności błony w stosunku do sodu. Lekarze eurpejscy nie rozumiejąc istoty akupunktury przez długi czas kwestionowali powyższe stanowisko chińskiej medycyny tradycyjnej.
Rejestracja telefoniczna

 

 

 

 

 

Umów się na wizytę

Rzeszów, ul. Rejtana 53a/115

Lublin, ul. Jutrzenki 10/6a

telefon 500 441 223

Pn-Pt 9:00 -18:00

Sb 9:00-13:00